Royal Train Tours

Palace on Wheels

Duration: 7 Nights / 8 Days

Destinations Covered: Jaipur - Jaisalmer - Jodhpur - Sawai Madhopur - Chittaurgarh - Udaipur - Bharatpur - Agra

Deccan Odyssey

Duration: 7 Nights / 8 Days

Destinations Covered: Delhi - Jodhpur - Udaipur - Chittorgarh - Sawai Madhopur - Jaipur - Khajuraho - Varanasi - Agra - Delhi

Royal Rajasthan on Wheels

Duration: 7 Nights / 8 Days

Destinations Covered: Mumbai - Sindhudurg Nagri - Goa - Kolhapur - Aurangabad- Chandrapur - Ajanta Caves / Nasik - Mumbai